Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

công cụ sử dụng trong bài viết

. đối với người dùng windows thì netbean hay java wireless toolkit là những phần mềm hỗ trợ lập trình J2ME tốt nhất. ngoài ra các bạn còn cần phải tải gói java hỗ trợ là jdk.
. để tiện lợi, tôi sẽ sử dụng netbean để tiến hành hướng dẫn trong những bài viết này, giao diện và các phần bổ trợ gần như đầy đủ.
netbean download vào trang download và chn download gói all (240Mb)
jdk gói java bổ trợ cung cấp thư viện và môi trường chạy giả lập
. Bạn cài gói JDK trước sau đó cài netBean sau, quá trình khởi động đầu tiên NetBean sẽ kiểm tra phần cứng và cấu hình hơi lâu một chút.
. để tạo một Project mới bạn bấm vào File -> new Project -> (cataloge) Java ME -> (Project) Mobile Application. sau đó nhấn Next
- tiếp theo đặt tên cho Project, bỏ chọn create Hello Midlet, bấm finish
- ở khung bên trái dưới tên project, chọn source package, click phải vào và chọn new -> Midlet, bấm finish, đây là main class của chúng ta.
- để tạo thêm những class phụ chúng ta cũng bấm phải vào source package và chọn new -> class, đặt tên và nhấn finish.
- để mở một file source chỉ cần nhấp đúp vào tên của nó bên khung bên trái.
Đăng nhận xét